Zasady bezpiecznego przechowywania nasion

Wytyczne bezpiecznego przechowywania zaprawianych nasion w nieotwartych opakowaniach Rijk Zwaan, od transportu począwszy i na wysiewie skończywszy.

Warunki przechowywania

  • Nieotwarte opakowania z nasionami należy przechowywać w suchym środowisku o stałej temperaturze 15°C oraz wilgotności względnej na poziomie 30%, najlepiej w oryginalnym kartonie.
  • Przechowywanie w temperaturze innej niż z zakresu 5-20°C i/lub wilgotności względnej na poziomie wyższym niż 40% negatywnie wpłynie na jakość składowanych nasion. Z tego względu, istotna jest ochrona nasion w nieotwartych opakowaniach przed bezpośrednią ekspozycją na słońce, deszcz, wysokie temperatury i/lub wysoką wilgotność.
  • Nie należy otwierać opakowań aż do momentu faktycznego wysiewu. Po otwarciu opakowania, nasiona mają określoną przydatność do siewu.

Upewnij się czy nie zachodzą jakiekolwiek odstępstwa od powyższych wytycznych.