Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o. 

Witki 15A
05-870 Błonie
tel. +48 22 842 61 55
biuro@rijkzwaan.pl

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS 0000026840
kapitał zakładowy 500 000 zł

Zadaj pytanie

Znajdź osobę kontaktową

Doradca handlowy

Wojciech Wasiak
Polska Centralna

Doradca handlowy

Marcin Mech
Polska Centralna

Doradca handlowy

Jarosław Wojtczak
Polska Centralna

Doradca handlowy

Michał Jankowski
Polska Centralna

Doradca handlowy

Marcin Pawlak
Polska Zachodnia

Doradca handlowy

Krzysztof Banaszak
Polska Zachodnia

Doradca handlowy

Arkadiusz Lipiński
Polska Północna

Doradca handlowy

Robert Bartkowski
Polska Północna

Doradca handlowy

Arkadiusz Sanecki
Polska Wschodnia

Doradca handlowy

Tomasz Nożykowski
Polska Południowa

Doradca handlowy

Tomas Skaizgirys
Baltic States

Menager Stacja Doświadczalna Witki

Jarosław Krzemiński
----------