PL | Hero | VI24 | Contact

Kontakt

Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o.

Witki 15A 05-870 Błonie tel. +48 22 842 61 55 biuro@rijkzwaan.pl zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS numer KRS 0000026840 kapitał zakładowy 500 000 zł

Znajdź osobę kontaktową

Polska Centralna
Wojciech Wasiak
Polska Centralna
Wojciech Wasiak
Doradca handlowy
Polska Centralna
Marcin Mech
Polska Centralna
Marcin Mech
Doradca handlowy
Polska Centralna
Jarosław Wojtczak
Polska Centralna
Jarosław Wojtczak
Doradca handlowy
Polska Centralna
undefined
Polska Centralna
Michał Jankowski
doradca handlowy
Polska Zachodnia
Marcin Pawlak
Polska Zachodnia
Marcin Pawlak
Doradca handlowy
Polska Zachodnia
Krzysztof Banaszak
Polska Zachodnia
Krzysztof Banaszak
Doradca handlowy
Polska Północna
Arkadiusz Lipiński
Polska Północna
Arkadiusz Lipiński
Doradca handlowy
Polska Północna
Robert Bartkowski
Polska Północna
Robert Bartkowski
Doradca handlowy
Polska Wschodnia
Arkadiusz Sanecki
Polska Wschodnia
Arkadiusz Sanecki
Doradca handlowy
Polska Południowa
Tomasz Nożykowski
Polska Południowa
Tomasz Nożykowski
Doradca handlowy
Baltic States
Tomas Skaizgirys
Baltic States
Tomas Skaizgirys
Doradca handlowy
Jarosław Krzemiński
Jarosław Krzemiński
Manager Stacja Doświadczalna Witki