BonDefense

Odmiany ogórka Rijk Zwaan odporne na CGMMV

Wszystkie odmiany BonDefense

Chcesz dowiedzieć się więcej o BonDefense? Skontaktuj się z nami.

Wojciech Wasiak
Doradca handlowy

Wirus zielonej mozaiki ogórka (ang. CGMMV) to niezwykle trwała odmiana patogenu, która przenosi się bardzo szybko i z wielką łatwością. Jedynie dzięki odmianom o większej odporności uniknąć można zakażenia uprawy. Firma Rijk Zwaan stworzyła odporność na CGMMV, która wzbogaca coraz większą ilość odmian ogórka szklarniowego RZ. Zostały one oznaczone logo CGMMV oraz otrzymały nazwę BonDefense.

Wysoka odporność

Odmiany ogórka z asortymentu BonDefense charakteryzuje wysoka odporność na wirusa zielonej mozaiki ogórka. W przypadku zainfekowania odmian posiadających wysoką odporność na CGMMV, rośliny utrzymują swój normalny wzrost. Zarówno na owocach jak i na roślinie nie występują żadne bądź znikome objawy wirusa, dlatego jakość i produkcja pozostają niezmiennie dobre. Niezależne badania potwierdzają, że po 40 tygodniach, poziom zainfekowania ogórków z BonDefense, takich jak Bonbon RZ, jest około 95% niższy niż w przypadku bardziej podatnych odmian. Takie same efekty osiągnięto w praktyce.Praktyczne korzyści

Brak symptomów CGMMV na ogórkach z BonDefense oraz dużo wolniejsze tempo rozprzestrzeniania się wirusa przynoszą producentom wymierne korzyści. W porównaniu ze standardowymi, o wiele bardziej podatnymi odmianami, ogórki BonDefense cechuje:

  • lepsze plonowanie
  • lepsza jakość owoców
  • mniejsza koncentracja wirusa
  • wolniejsze tempo rozprzestrzeniania się wirusa z rośliny na roślinę


Praca w higienicznych warunkach

Odmiany z asortymentu BonDefense posiadają odporność na CGMMV, jednak nie jest ona absolutna, dlatego, by zminimalizować wystąpienie wirusa zielonej mozaiki ogórka, zasadnicze znaczenie ma zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad higieny w pracy. Utrzymanie odpowiedniej higieny jest ważne również w celu uniknięcia zakażenia ze strony innych firm produkcyjnych oraz produkcji z poprzednich okresów uprawowych. Okazuje się, że nawet zdrowa odmiana BonDefense może stanowić siedlisko wirusa i przenosić go na odmiany bez odporności CGMMV. Firma Rijk Zwaan dokłada wszelkich starań aby poszerzyć asortyment odmian z odpornością na wirusa zielonej mozaiki ogórka i tym sposobem umożliwić prowadzenie całorocznej produkcji.

Więcej informacji na temat ogórków BonDefenseBonDefense leaflet