DEVIKA RZ F1 (49-09)

łodygowy

Opis

• do uprawy przez cały okres wegetacji
• odmiana o silnym wigorze i średnio zielonej barwie
• wytwarza wysokie, zwarte i gładkie ogonki liściowe
• pokrój wzniesiony, bez tworzenia odrosli