SKYPHOS RZ (43-15)

masłowa

Opis

Odporności

Bl:16-26,32EU/Nr:0 LMV:1