SATURDAÏ RZ (83-02)

dębolistna

Opis

Odporności

Bl:16-33EU/Nr:0