ROUXAÏ RZ (83-90)

dębolistna

Opis

Odporności

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0