LUNGAVILLA RZ (85-44)

liściowa

Opis

Odporności

Bl:16-34,36EU/Nr:0/Pb LMV:1/Fol:4