LINARO RZ (85-14)

liściowa

Opis

Odporności

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0 LMV:1