LIBECCIO RZ (85-09)

liściowa

Opis

Odporności

Bl:16-33EU/Nr:0 LMV:1