CONNECT RZ (85-55)

liściowa

Opis

Odporności

Bl:16-33,37EU/Nr:0