ANTONET RZ (85-30)

liściowa | liściowa

Opis

• sałata lollo rossa przeznaczona do uprawy
w gruncie od wiosny do jesieni
• posiada ciemny, intensywny czerwony
• bardzo wysoka zdrowotność i wyrównanie
• tworzy duże główki

Odporności

Bl:16-33,37EU/Nr:0 Fol:1