MATEJKO RZ F1 (38-300)

All types

Opis

• średnio wczesna odmiana mieszańcowa
• okres wegetacji ok. 120 dni
• przeznaczenie świeży rynek i przechowalnictwo
• ciemnozielona barwa ulistnienia
• do siewu bezpośredniego w grunt również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
• z rozsady do uprawy wczesnej, na pęczki
• w okresie lata i jesieni odmiana do zbioru mechanicznego
• bardzo wysokie wyrównanie, długa część biała, brak zgrubienia cebulowego gwarantują otrzymać plon handlowy przewyższający obecne standardy
• nasiona dostępne w formie precyzyjnej i podkiełkowanej