VIMOSO RZ F1 (72-169)

koktajlowy | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od grudnia
Owoce: 35-45 gramów
Cechy rośliny: roślina o silnym wzroście
Uwagi: zbiór na grona, owoce kuliste, bardzo mocna i trwała część zielona grona, wysoki plon wczesny i ogólny

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si On (ex Ol)