TROVANZO RZ F1 (72-762)

Średnioowocowy | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od drugiej połowy grudnia
Owoce: mięsiste wielokomorowe o śreniej wadze owoców ok. 200g
Cechy rośliny: zbalansowany wigor, liście ułożone horyzontalnie
Uwagi: brak tendencji do suchej zgnilizny wierzchołkowej, grona długie, luźne o długiej nasadzie grona, owoce z połyskiem o ładnym „malinowym” kolorze

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On (ex Ol)