TOMICIA RZ F1 (72-724)

Średnioowocowy | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od połowy grudnia
Owoce: 130 - 140 g
Cechy rośliny: roślina otwarta o dużej sile wzrostu
Uwagi: grona bardzo wyrównane, płaskie, silna zielona część grona, owoce lekko płaskie na początku później kuliste, trwałe, smaczne, wysoki plon

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si On (ex Ol)