TASTERY RZ F1 (72-136)

typ Cherry | gronowy

Opis

Czas uprawy : sadzenie od początku stycznia
Owoce : 20 - 25 gramów
Cechy rośliny : zrównoważony wzrost
Uwagi : zbiór na grona, owoce kuliste, czerwone

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj