PRODEZO RZ F1 (72-760)

Średnioowocowy | gronowy

Opis

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0 On (ex Ol)