MECANO RZ F1 (72-442)

Średnioowocowy | truss | loose

Opis

Czas uprawy: sadzenie od grudnia
Owoce: 110 - 120 gramów
Cechy rośliny: roślina o otwartym pokroju, krótkie międzywęźla
Uwagi: owoce bardzo wyrównane, intensywnie czerwone,
twarde i smaczne; charakteryzuje się wysoką zdrowotnością;
niska pracochłonność w uprawie i przygotowaniu gron

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si TSWV