MANUSA RZ F1 (73-909)

Średnioowocowy | luz

Opis

• odmiana malinowa o owocach o masie 200-250g,
• odmiana średniowczesna
• roślina o otwartym pokroju i dużym wigorze
• dobre wiązanie owoców
• bardzo dobra jakość i trwałość owoców,
• owoce odporne na mikrospękania
• duże wyrównanie owoców
• wysoki potencjał plonowania odmiany
• polecana do nasadzeń wiosennych
oraz jesiennych

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV