GENERY RZ F1 (72-192)

typ Cherry | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od stycznia
Owoce: 18 - 20 g
Cechy rośliny: roślina o przewadze cech generatywnych
Uwagi: owoce kuliste, czerwone, szczególnie polecane na grona,
wysoki poziom BRIX

Odporności

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/Ma/Mi/Mj