GAHERIS RZ F1 (73-590)

Średnioowocowy | luz

Opis

Czas uprawy: wiosna – jesień
Typ i wielkość owoców: 150 – 160 g
Cechy rośliny: generatywna, krótkie międzywęźla
Uwagi: owoce bardzo trwałe, wyjątkowo odporne na mikrospękania, mała podatność roślin na szarą pleśń

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj