FORTICIA RZ F1 (72-719)

Średnioowocowy | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od grudnia
Owoce: 110 – 125 g
Cechy rośliny: roślina o silnym wzroście i dużym udziale cech generatywnych
Uwagi: owoce bardzo wyrównane, kuliste, twarde, jednakowo wybarwione, doskonała zdrowotność rośliny w ciągu całe go sezonu,

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Si On (ex Ol)