ESMIRA RZ F1 (73-911)

mięsisty | luz

Opis

Czas uprawy: wiosna – jesień
Typ i wielkość owoców: 180 - 200 g
Cechy rośliny: generatywna, krótkie międzywęźla,
Uwagi: owoce malinowe bardzo smaczne o dobrej twardości i trwałości, wysoki plon wczesny

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0