CHERAMY RZ F1 (72-122)

typ Cherry | luz

Opis

Czas uprawy : sadzenie od początku stycznia
Owoce : 15 -20 gramów
Cechy rośliny : roślina o luźnym pokroju i przewadze cech generatywnych
Uwagi : zbiór na grona lub pojedyncze owoce, owoce kuliste, tworzy długie i w dużej części podwójne grona, owoce doskonałej jakości, smaczne, czerwone. Idealne do pakowania w pojemniki po 250 gramów

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si Ma/Mi/Mj