CALLANZO RZ F1 (72-752)

Średnioowocowy | gronowy

Opis

Czas uprawy: sadzenie od stycznia
Owoce: 140-150 gramów
Cechy rośliny: roślina o generatywnym pokroju
Uwagi: tworzy bardzo wyrównane, płaskie grona idealne do jednostkowego pakowania z trwałą częścią zieloną, owoce twarde, intensywnie czerwone, zalecana regulacja gron na 5 owoców, bardzo wysoki plon wczesny i ogólny

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si On (ex Ol)