ALAMINA RZ F1 (73-672)

Średnioowocowy | luz

Opis

Czas uprawy: wiosna - jesień
Owoce: 180-220 gramów
Cechy rośliny: generattywna, otwarty pokrój
Uwagi: odmiana bardzo wczesna, doskonale wiązanie w różnych warunkach klimatu

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj