ABELLUS RZ F1 (73-583)

Średnioowocowy | luz

Opis

Czas uprawy: wiosna – jesień
Typ i wielkość owoców: 160 – 170 g
Cechy rośliny: generatywna, krótkie międzywęźla,
Uwagi: odmiana bardzo wczesna, bardzo dobre wiązanie, owoce wyrównane odporne na mikrospękania

Odporności

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj