STALLONE RZ F1 (61-067)

dla pomidora/oberżyny

Opis

Czas uprawy: całoroczna
Wigor: silny, generatywny
Uwagi: przeznaczona do szczepienia odmian szlachetnych wyróżniających się dużą siłą wzrostu i wymagających sterowania siły wzrostu w kierunku generatywnym

Odporności

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0