EMPERADOR RZ F1 (61-065)

dla pomidora/oberżyny

Opis

Czas uprawy: całoroczna
Wigor: silny
Uwagi: wydatnie zwiększa poziom plonowania odmiany szlachetnej, nadaje roślinom bardziej otwarty pokrój co przekłada się na większą ilość gron z owocami o większej masie średniej

Odporności

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj