BRUCE RZ F1 (61-068)

dla pomidora/oberżyny

Opis

Czas uprawy: całoroczna
Wigor: bardzo silny
Uwagi: daje bardzo dobre rezultaty przy szczepieniu odmian szlachetnych o przewadze cech generatywnych

Odporności

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0