AZMAN RZ F1 (64-05)

dla ogórka

Opis

Czas uprawy: wiosna – jesień
Uwagi: zapewnia mocniejszy system korzeniowy i większą tolerancję stresowe warunki uprawy, wysoka odporność wobec chorób doglebowych: Fusarium, Verticillium, Pythium i tolerancja wobec Phomopsis sclerotioides

Odporności

Fom:0,1,2,1.2/For/Va Fon:0-2