ROXANNA RZ F1 (24-153)

długi

Opis

Czas uprawy: do uprawy letniej, Od końca stycznia do połowy sierpnia
Owoce : owoce o masie około 400 gram, ciemnozielone, dobrze wypełnione
Cechy rośliny: rośliny zbalansowane o małych liściach
Uwagi: wielkość owoców wyrównana zarówno z pędu głównego jak i bocznych, bardzo plenna latem

Odporności

Cca/Ccu