QUINTON RZ F1 (22-714)

snack

Opis

Czas uprawy: od wiosny do jesieni
Owoce : odmiana o kremowo-białych owocach, lekko żebrowanych, cylindrycznych, długości 9-11 cm
Cechy rośliny: rośliny o matowych liściach, nieznacznie większych niż u odmiany Quatro RZ,
tworzą po dwa owoce w wężle
Uwagi: odmiana koktajlowa polecana do łącznego pakowania z odmianami
zielonymi w tzwn. „miksach” o specyficznym i niepowtarzalnym smaku, nowość na rynku

Odporności

Px (ex Sf)