PROLOOG RZ F1 (24-148)

długi

Opis

• nowa odmian ogórka długiego do sadzenia od końca stycznia
• zwiększona tolerancja na mączniaka prawdziwego
• odmiana charakteryzuję się bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym i wyjątkowo wysoką jakością owoców
• owoce są idealnie wyrównane, masa 450 – 500 gram

Odporności

Cca/Ccu Px (ex Sf)