PRADERA RZ F1 (24-178)

długi

Opis

Czas uprawy: sadzenie od połowy lutego do połowy września
Owoce: owoce dobrze wypełnione, ciemnozielone
Cechy rośliny: otwarte, mało pracochłonne
Uwagi: odmiana z grupy Blueleaf

Odporności

Cca/Ccu/Px (ex Sf) CVYV