Opis

Czas uprawy: od połowy grudnia do jesieni
Owoce : długość 20-22 cm, intensywny połysk, bez tendencji do jaśnienia
Cechy rośliny: długie międzywęźla, bardzo silna regeneracja , średniej wielkości liście
Uwagi: na najwcześniejsze nasadzenia oraz jesienne. Proponowana również do
produkcji doświetlanych. Szczególnie dobre wyniki w systemie wysokiego drutu (opuszczanym)

Odporności

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)