MESTANA RZ F1 (20-MD815)

długi

Opis

Informacja o odmianie:
• nowa odmiana ogórka midi do produkcji pod osłonami
• do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych na podłożach inertnych
• szczególnie polecana do uprawy na parasol jak również opuszczanej w nasadzeniach zimowych i jesiennych
• według dotychczasowych doświadczeń nadaje się na nasadzenia wczesne (od 10 stycznia) oraz jesienne
• dobrze rośnie przy niedoborze światła
• zbalansowane rośliny o średniej długości międzywęźli charakteryzujące się umiarkowanym wigorem
• rośliny dobrze regenerują się w drugiej części cyklu wiosennego po okresie „przesilenia”
• wysoki plon wczesny i całkowity

Informacja o owocach:
• owoce bardzo kształtne, cylindryczne, o lekkim żebrowaniu
• ciemnozielony kolor skórki
• długość 18-24 cm - nie przerastające bardzo silnie na długość w drugiej części cyklu wiosennego

Odporności

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)