LAUREEN RZ F1 (24-187)

długi

Opis

Czas uprawy: od marca do połowy sierpnia
Owoce: owoce krótkie, do produkcji na sztuki, masa 350 - 400 gram, dobrze wypełnione, ciemnozielone
Cechy rośliny: małe liście, krótkie międzywęźla
Uwagi: mało pracochłonna

Odporności

Cca/Ccu CVYV