KASPIAN RZ F1 (22-79)

mini

Opis

Czas uprawy: od marca do jesieni
Owoce: 17-19 cm, intensywne zielone zabarwienie
Cechy rośliny: tworzy od dwóch do kilku zawiązków z węzła
Uwagi: wysoka tolerancja na niskie temperatury, do uprawy na podłożach inertnych i organicznych

Odporności

Ccu/Px (ex Sf) CMV