CARAMBOLE RZ F1 (24-120)

długi

Opis

Czas uprawy: od końca stycznia do połowy sierpnia
Owoce : owoce o masie 430-460 gram, dobrze wypełnione
Cechy rośliny: rośliny silne, generatywne
Uwagi: wysoka plenność w zbiorach na sztuki, bardzo dobra do uprawy w systemie na parasol i wysokiego drutu (opuszczanym)

Odporności

Cca/Ccu