NACIMIENTO RZ F1 (32-101)

biały

Opis

• wczesny mieszaniec do uprawy pod osłonami i w gruncie, typ Cindy RZ
• wysadzanie 7-14 tydz.
• dojrzałość zbiorcza 17- 25 tydz.
• niepękająca o symetrycznych względem główek liściach
• główki jasne lekko spłaszczone
• odporna na wybijanie oraz drewnienie spodniej części

Terminy

  • Polska
  • Tygodnie
    siew
    sadzenie 7-14
    zbiór 17-25