Polityka prywatności Rijk Zwaan

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych do celów handlowych i marketingowych dokonywanego przez Rijk Zwaan Distribution B.V. lub każdą z jej spółek stowarzyszonych lub w imieniu tych podmiotów.

Rijk Zwaan wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

Dostarczanie informacji o produktach i usługach Rijk Zwaan: w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na takie działanie lub w inny sposób wyrazili zainteresowanie naszymi produktami i usługami, wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe do przesyłania Państwu informacji na temat produktów i usług Rijk Zwaan, jej spółek stowarzyszonych i jej bezpośrednich partnerów biznesowych. Zobowiązujemy się do dostosowania wspomnianych informacji do Państwa preferencji.

Przetwarzanie Państwa zamówienia: w przypadku gdy zamówią Państwo produkty lub usługi od Rijk Zwaan lub jej spółki stowarzyszonej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak dane kontaktowe do celu przetworzenia zamówienia.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania: jeżeli skierują Państwo do nas zapytanie, wykorzystamy Państwa dane osobowe celem udzielenia na nie odpowiedzi.

Dostosowywanie treści do Państwa preferencji: w celu dostarczeniu Państwu odpowiednich i spersonalizowanych informacji wykorzystujemy Państwa dane osobowe do zapisywania Państwa preferencji.

Logowanie: do korzystania z niektórych aplikacji Rijk Zwaan niezbędne są rejestracja oraz login. Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane przez Państwa do tego celu, aby umożliwiać logowanie i przeprowadzać identyfikację.

Przypisywanie postów: w niektórych aplikacjach Rijk Zwaan można umieszczać publicznie widoczne komentarze. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w celu przypisywania do Państwa stworzonych przez Państwo postów.

Cele techniczne i statystyka: wykorzystujemy dane osobowe do zarządzania technicznego i funkcjonalnego naszymi aplikacjami internetowymi, które Państwo subskrybują. Dzięki takim danym możemy nieprzerwanie udoskonalać nasze aplikacje internetowe.

Wykonanie obowiązków prawnych: Państwa dane osobowe wykorzystamy w przypadku gdy okaże się to niezbędne do przestrzegania obowiązków prawnych, w przypadku domniemanego naruszenia praw (własności intelektualnej) osoby trzeciej lub otrzymania odpowiedniego żądania od władz.

Wydarzenia: dane mogą również posłużyć nam do zapraszania Państwa na wydarzenia oraz, w przypadku gdy zechcą Państwo wziąć w nich udział, do ich zorganizowania. Ponadto może zaistnieć konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych pozostałym uczestnikom wydarzenia.

Dostęp osób trzecich do Państwa danych

Rijk Zwaan oraz jej spółki stowarzyszone korzystają ze wsparcia osób trzecich przy czynnościach przetwarzania takich jak hosting, tłumaczenia i inne usługi. Zarówno Rijk Zwaan jak jej spółki stowarzyszone stosują przy tym wymagane środki organizacyjne i umowne celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wykorzystywania ich jedynie do celów wspomnianych w niniejszej polityce prywatności.

Rijk Zwaaan i jej spółki stowarzyszone prowadzą działalność na całym świecie i udostępniają sobie dane osobowe w przypadku, gdy jest to konieczne do dostarczenia Państwu wyżej wspomnianych informacji i usług.

W sytuacji gdy będzie to wymagane prawem, podamy Państwa dane osobowe odpowiednim władzom.

Przechowywanie danych

Korzystamy z Państwa danych i zatrzymujemy je do celów wymienionych powyżej dopóki jest to do takich celów wymagane.

Linki do stron internetowych osób trzecich i media społecznościowe

W aplikacjach internetowych Rijk Zwaan mogą pojawić się linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania z takich stron. Rijk Zwaan nie odpowiada za takie strony ani za przetwarzanie przez nie danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Rijk Zwaan podjęła wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony przeciwko utracie danych lub przetwarzaniu ich niezgodnie z prawem. Do tego celu Rijk Zwaan wykorzystuje rozmaite techniki bezpieczeństwa, w tym bezpieczne serwery, zapory sieciowe i kodowanie, a także ochronę fizyczną miejsc, gdzie przechowywane są dane.

Pytania

W przypadku pytań lub gdy zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o produktach i usługach Rijk Zwaan, prosimy o kontakt na adres info@rijkzwaan.com. Ponadto mogą Państwo zwrócić się do nas o udostępnienie Państwa danych osobowych do wglądu, wprowadzenie do nich zmian lub ich usunięcie.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; na terenie Unii Europejskiej mogą Państwo skontaktować się z Autoriteit Persoonsgegevens w Holandii.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.

Ostatnia zmiana miała miejsce dnia 4 maja 2018 r.

 

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678 KX De Lier
info@rijkzwaan.com