09 - 09 - 2016

Umowa z firmą Syngenta dotycząca licencjonowania cech warzyw

Syngenta, jedna z wiodących firm z sektora rolniczego na świecie oraz Rijk Zwaan, międzynarodowa firma nasienna, ogłosiły w dniu dzisiejszym podpisanie obszernej umowy, przedmiotem której jest wzajemne licencjonowanie naturalnych cech warzyw.

Umowa ta:

  • umożliwia obydwu firmom hodowlanym zwiększenie ich zasobów i zdolności innowacyjnych
  • przewiduje przyszłą korzyść zarówno dla producentów jak i dla konsumentów, którzy zyskają dzięki szybszemu wprowadzeniu na rynek warzyw zawierających pożądane cechy

W ramach umowy, strony udzielają sobie nawzajem praw do korzystania do celów komercyjnych i hodowlanych z materiału biologicznego, który wchodzi w zakres patentów każdej z firm. Zatem umowa zwiększa możliwości obydwu firm w tworzeniu nowych lub udoskonalonych odmian warzyw poprzez wzajemne czerpanie ze swoich innowacji. Umowa ustanawia także wyjątek hodowlany pomiędzy stronami dotyczący patentów istniejących w ramach zbioru praw hodowców roślin obowiązującym na całym świecie.

Zawarcie umowy jest bezpośrednim efektem dialogu, który doprowadził do powołania International Licensing Platform Vegetable (ILP), formacji której zarówno Rijk Zwaan jak i Syngenta były założycielami. Platforma ta udostępnia innowacje związane z hodowlą warzyw szerokiemu gronu hodowców dzięki podejściu swobodnego dostępu. Członkowie ILP mogą korzystać do woli z zasobów dotyczących patentów oraz naturalnych cech na rozsądnych i sprawiedliwych warunkach. Obecnie platforma ta zrzesza 12 członków i zaprasza do współpracy inne firmy nasienne jak również instytuty badawcze.

„Zapewnienie ciągłego dostępu materiału hodowlanego oraz do innowacyjnych cech jest jednym z naszych podstawowych celów. Kształtuje to podwaliny dzięki którym możliwe jest tworzenie nowatorskich odmian wyposażonych w silne cechy korzystne dla hodowców i konsumentów. Umowa licencyjna z firmą Rijk Zwaan łączy dwa rurociągi innowacji, którym zawdzięczamy szybsze dotarcie na rynek cech oczekiwanych przez klientów. Syngenta wierzy, że te pożyteczne cechy i technologie powinny być osiągalne dla hodowców roślin na całym świecie. W tym względzie uruchomiliśmy także swoją elektroniczną platformę licencyjną, która ma za zadanie udostępnić hodowcom roślin, firmom i publicznym instytutom badawczym portfolio Syngenty zawierające naturalne cechy warzyw chronione patentami a obecnymi w komercyjnych odmianach warzyw, dzięki czemu powstaną nowe i zróżnicowane odmiany, które docenią ogrodnicy i konsumenci” stwierdził David Morgan, szef działu warzywnego firmy Syngenta.

Ben Tax, dyrektor Rijk Zwaan dodał: „Umowa z firmą Syngenta pozwala na swobodne korzystanie z zasobów drugiej firmy w celach hodowlanych a następnie na wprowadzenie na rynek nowo uzyskanej odmiany, również w przypadku gdy materiał biologiczny chroniony jest prawem patentowym. To sytuacja w której wygrywają wszystkie zainteresowane strony, a w tym przypadku, także producenci i konsumenci. Otwarta innowacja w hodowli jest niezbędna dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju zasobów żywności”.