23 - 10 - 2018

Rijk Zwaan kontynuuje znaczne inwestycje w badania i rozwój

Pomimo niewielkiego spadku z jakim Rijk Zwaan zamknęła ostatni rok finansowy, spowodowanym głownie przez wzmocnienie się euro, firma nie ustaje w zwiększaniu personelu oraz kontynuuje swoje inwestycje w sektorze badawczo-rozwojowym.

Obrót w wysokości 413 mln € był o 2% niższy od ubiegłorocznego głównie z powodu mocnego euro względem innych walut fakturowania. W efekcie czego zysk wyniósł 59 mln €, podczas gdy w roku ubiegłym opiewał na 88 mln €. W świetle incydentalnej natury czynników, które miały wpływ na spadek przychodu i zysku, firma nie widzi powodu do zmiany kursu swoich inwestycji i skupia się na długoterminowym rozwoju.

Zintensyfikowanie działalności badawczej, hodowlanej oraz produkcyjnej

W poprzednich latach finansowych, firma Rijk Zwaan przeznaczyła 115 mln € na badania i rozwój (R&D). Ponadto zainwestowała ponad 80 mln € w nowe projekty budowlane oraz w rozbudowę swojej powierzchni biurowej oraz centr badawczych. W rzeczywistości Rijk Zwaan jest jednym z 15 największych inwestorów R&D w Holandii. Laboratoria w Fijnaart zostały powiększone o 65%, zaś siedziba główna firmy w De Lier zyskała dodatkowe 12 ha gruntu łącznie, zakupionego od 11 różnych właścicieli w ramach projektu zwiększania powierzchni szklarni w okresie następnych pięciu lat. To umożliwi połączenie nowego obiektu – Centrum Jakości Nasion, które znajduje się obecnie ok. 500 metrów od siedziby głównej – z istniejącymi budynkami, tworząc w ten sposób jeden duży kampus. Firma Rijk Zwaan rozwija się również na poziomie międzynarodowym. W Chinach powstało nowe centrum badawcze, zaś w Hiszpanii i Francji unowocześniono i rozbudowano obiekty hodowlane. Co więcej, w Brazylii zakupiono dużą połać ziemi pod próby hodowlane, natomiast w Tanzanii, Chile i Australii lokalne centra produkcyjne znacznie zwiększyły swoją powierzchnię.

Ludzie kluczem do sukcesu

Pierwszym i podstawowym celem firmy Rijk Zwaan jest zapewnienie swoim pracownikom stałej i satysfakcjonującej pracy oraz atrakcyjnych warunków zatrudnienia. W trakcie ostatniego roku finansowego, ilość pracowników wzrosła do ponad 3.000, zaś na najbliższe pięć lat zaplanowane jest zwiększenie tej liczny o kolejny 1.000 osób.