07 - 07 - 2017

Rijk Zwaan jednoczy siły w ramach nowego konsorcjum badawczo-rozwojowego

Jako jeden z członków fundacji Crops of the Future Collaborative, firma Rijk Zwaan będzie mogła zwiększyć zakres prowadzonych przez siebie badań. To publiczno-prywatne konsorcjum zostało powołane przez Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR z siedzibą w USA) i jako jeden z obszarów swoich badań obrało warzywa liściowe.

Naukowe zrozumienie genów i cech genetycznych

Poza FFAR oraz Rijk Zwaan, partnerami założycielskimi fundacji Crops of the Future Collaborative są także Bayer, Biogemma, KWS, FAPESP, Precision PlantSciences oraz CIMMYT. Dzięki zgromadzeniu tak znakomitego grona firm oraz organizacji badawczych, partnerzy konsorcjum pogłębią swoją wiedzę, potencjał oraz zasoby finansowe. Ponadto zwiększy to naukowe poznanie zagadnień związanych z genami oraz cechami genetycznymi, które w przyszłości umożliwią uprawom roślinnym dostosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych.

Konsorcjum zainicjuje wiele projektów badawczych we współpracy z wyższymi uczelniami ze Stanów Zjednoczonych. Początkowy wkład finansowy FFAR mający na celu wsparcie działań konsorcjum wynosić będzie 10 milionów dolarów. Także partnerzy uczestniczący w projekcie dokonają wkładu finansowego jak również tzw. wkładu w naturze. Poza odmianami liściowymi, konsorcjum zajmie się badaniami nad kukurydzą, pszenicą oraz drobnoziarnistymi zbożami.

Połączenie sił

Firma Rijk Zwaan jest dumna z przynależenia do grona założycieli. „Nasza misja to aktywny wkład do światowej gospodarki żywnościowej oraz stymulowanie konsumpcji warzyw. Przystąpienie do Crops of the Future Collaborative, której jednym z głównych obszarów badań i zainteresowań są warzywa liściowe, pomoże nam osiągnąć nasze zamierzenie” podsumowuje Kees Reinink, Dyrektor Zarządzający firmy Rijk Zwaan. „Połączenie sił z partnerami w zakresie badań i rozwoju stanowi istotną część tej strategii. Wspólnie możemy przyśpieszyć prace nad rozwojem coraz lepszych gatunków warzyw.”