15 - 04 - 2021

Określenie Pe: 18 oraz 19, dwóch nowych ras mączniaka rzekomego szpinaku

Międzynarodowy zespół badawczy ds. Peronospora szpinaku (ang. IWGP) określił dwie nowe rasy patogenu mączniaka rzekomego (Peronospora effusa). Izolat SP1924 znaleziony w Europie został określony jako rasa Pe: 18, natomiast izolat UA202001E wykryty w USA określono jako rasę Pe: 19. Asortyment szpinaku firmy Rijk Zwaan posiada wybór odmian odpornych zarówno na Pe: 18 jak i Pe: 19.

Obydwie rasy stanowią niemałe zagrożenie dla globalnego przemysłu szpinakowego, dlatego odporności na Pe: 18 jak i Pe: 19 są kluczowe. „Zatem jako warzywna firma hodowlana cieszymy się, iż dysponujemy rozwiązaniem dla producentów szpinaku na całym świecie oferując odporne odmiany szpinaku”, podkreśla Anne Königs, Koordynator ds. Produktu Breeding Terra oraz członkini IWGP.

Odporności odmian szpinaku Rijk Zwaan

Firma Rijk Zwaan już posiada w swoim asortymencie odmiany szpinaku odporne na Pe: 18, Pe: 19, inne znane szczepy, a w niektórych przypadkach, również na izolaty występujące lokalnie. Polecamy kontakt z naszymi specjalistami ds. uprawy w celu uzyskania aktualnych informacji odnośnie oferty odmianowej oraz odporności na mączniaka.

 

Zintegrowane zarządzanie odpornościami

Rijk Zwaan opowiada się za integrowanym podejściem do zarządzania odpornościami; odporne odmiany odgrywają tu znaczną rolę, jednakże program zwalczania chorób oraz środki higieny są równie istotne w procesie zapobiegania rozwojowi ras mączniaka rzekomego. Właściwe praktyki higieniczne, takie jak usuwanie szczątków chorych roślin, ograniczy rozprzestrzenianie się mączniaka w uprawie.

IWGP

Międzynarodowy zespół badawczy ds. Peronospora szpinaku (IWGP) nieustannie monitoruje pojawianie się szczepów czynnika patogennego, które nabierają bardziej złośliwych cech w stosunku do znanych już wariantów. W ten sposób IWGP ma na celu promowanie spójnego oraz jasnego przekazu i komunikacji pomiędzy publicznymi a prywatnymi podmiotami, takimi jak przemysł nasienny, naukowcy oraz innymi zainteresowanymi stronami, odnośnie ras pokonujących kolejne poziomy odporności oraz na tyle uporczywych by przetrwać przez kilka lat, pojawiać się na szerokim obszarze oraz mieć znaczący wpływ na gospodarkę.

Szczegółowe informację na ten temat zawarte są w komunikacie prasowym do pobrania poniżej.

Współpraca w ramach sektora

IWGP działa na arenie międzynarodowej oraz jest zarządzana przez Plantum z siedzibą w Holandii.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele firm nasiennych posiadających w swojej ofercie szpinak (BASF, Bayer, Bejo, DeSeed, Enza, Pop Vriend, Rijk Zwaan, Sakata, Syngenta, Takii, and Vilmorin) oraz Naktuinbouw.  Ponadto, IWGP wspierany jest przez dział publicznych badań naukowych Uniwersytetu w Arkansas. Naukowcy z całego świata zajmujący się badaniami nad szpinakiem mogą dołączyć do inicjatywy IWGP oraz użyć wspólnego żywiciela aby zidentyfikować i wyizolować nowe rasy. Wszystkie określone izolaty oraz nasiona są dostępne w Naktuinbouw w Holandii oraz  the International Seed Federation