01 - 07 - 2019

Oficjalne oznaczenie nowej razy mączniaka rzekomego sałaty

Z dniem 1 lipca 2019r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Bremia w Europie (International Bremia Evaluation Board Europe [IBEB-EU]) nadało nazwę nowej oficjalnej rasie mączniaka rzekomego sałaty, Bl:36EU.

Obecność patogenu nowej rasy mączniaka rzekomego (Bremia lactucae, Bl) stwierdzono już w latach ubiegłych; po raz pierwszy w Niemczech w 2016 roku, a następnie na terenie innych krajów europejskich, tj. Francja, Holandia, Włochy, Szwajcaria oraz w krajach skandynawskich.

IBEB

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Bremia (IBEB) to wspólna inicjatywa firm hodowlanych z USA, Francji, Holandii, Uniwersytetu California-Davis, holenderskiej służby kontrolnej (Naktuinbouw) oraz francuskiej Krajowej Stacji Badania Materiału Siewnego (GEVES). Misją IBEB jest rozpoznawanie  nowych ras Bremia lactucae stanowiących potencjalne zagrożenie dla europejskiego i amerykańskiego rynku sałaty oraz standaryzacja nazewnictwa ras w komunikacji z producentami. Identyfikacja i nazewnictwo ras przeprowadzane jest przez regionalne komitety IBEB właściwe dla każdego kontynentu. Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej ISF.

Zarządzanie mączniakiem rzekomym

Program sałatowy firmy Rijk Zwaan zawiera szeroką gamę odmian odpornych na Bl:36EU, inne oficjalne szczepy oraz, w wielu przypadkach, na inne lokalnie występujące izolaty. Po informacje nt. jakości i efektywność odmiany oraz metod skutecznego zarządzania mączniakiem rzekomym, zalecamy aby producenci kontaktowali się ze regionalnymi przedstawicielami handlowymi i doradcami uprawowymi.

Firma Rijk Zwaan jest zwolennikiem zintegrowanego podejścia do zwalczania chorób; odmiany z odpornościami stanowią dużą część tego stanowiska. Równie ważne są odpowiednie praktyki zachowania higieny, tj. usuwanie szczątków chorych roślin i czyszczenie obuwia po wizycie na polu, co ograniczy rozprzestrzenianie się mączniaka rzekomego

Więcej informacji dotyczących Bl:36EU odsyłamy do oficjalnego komunikatu prasowego lub do Państwa regionalnego przedstawiciela handlowego/doradcy uprawowego.

Oświadczenie Plantum