07 - 05 - 2017

Nowa rasa mączniaka rzekomego sałaty: Bl:33EU

IBEB (ang. International Bremia Evaluation Board ~ Międzynarodowa Komisja ds. Oceny Bremia lactuceae) określiła w sposób oficjalny nową rasę mączniaka rzekomego sałaty: Bl:33EU.

W listopadzie 2016r. w Paryżu odbyło się spotkanie IBEB, w trakcie którego dokonano oceny izolatów Bremia lactucae znalezionych na terenie Europy w roku 2016. Po raz kolejny już pojawiło się wiele ognisk Bremia wywołanych nowymi rasami Bremia o wyłącznie lokalnym zasięgu. Jednak jedna rasa w szczególności rozprzestrzeniła się w większości krajów europejskich, w związku z czym IBED-EU postanowiła określić izolat jako nową rasę Bl: 33EU. Jest on szeroko rozprzestrzeniony na terenie Francji, ale występuje także w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii oraz w Belgii. Dotychczas nie został zidentyfikowany w żadnym z krajów Europy Południowej. 

Nowe znakowanie

System znakowania ras Bremia został uzupełniony o nowy element, przyrostek odróżniający rasy europejskie (EU) od amerykańskich (US). Z dniem 1 września 2017r., wszystkie oficjalnie określone rasy europejskie otrzymają przedrostek –EU, podczas gdy rasy kalifornijskie –US. Szczegółowe badania nie wykazały rozprzestrzenienia się izolatów Bremia pomiędzy tymi dwoma kontynentami, dlatego też określanie ras izolatów europejskich i amerykańskich prowadzone będzie przed dwa oddzielne ale blisko współpracujące ze sobą grupy: IBED-EU oraz IBED-US.

 

Bogata oferta z opornościami

Rijk Zwaan posiada w swoim asortymencie duży wybór sałat z opornościami na Bl:33EU. 

Z przyjemnością obserwujemy, iż w zakresie ras mączniaka rzekomego sałaty, klienci dysponują właściwą wiedzą i są odpowiednio doinformowani.

Firma Rijk Zwaan zaprasza swoich klientów do zapoznania się z wszystkimi opornościami odmian RZ. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje nt. odmian sałaty Rijk Zwaan oraz dowiedzieć się więcej o jej opornościach, prosimy o kontakt z doradcą uprawowym Rijk Zwaan - kontakt.