04 - 11 - 2019

Kamień milowy w obrocie Rijk Zwaan

Rijk Zwaan, rodzinna firma tworząca i dostarczająca nasiona warzyw na cały świat, osiągnęła w roku finansowym 2018/2019 rekordowy obrót w wysokości 440 milionów euro. To kamień milowy, który stanowi wzrost o ponad 6% w stosunku do wyniku z poprzedniego sezonu.

Wpływy Rijk Zwaan wzrosły niemal w ramach wszystkich odmian i obszarów uprawowych, na których firma jest aktywna. Z udziałem w rynku na poziomie 9%, Rijk Zwaan jest jedną z  pięciu największych firm nasiennych na świecie. Rośnie również zatrudnienie wewnątrz firmy; Rijk Zwaan posiada obecnie około 3.300 pracowników, z czego w samej Holandii pracuje blisko 1.400. Przewidujemy, iż zarówno obrót firmy jak i liczba pracowników utrzymają tendencję wzrostową  w obecnym roku finansowym.

Globalna inwestycja

Pomimo zwyżki w obrocie, zysk firmy wyniósł 48 milionów euro, co daje kwotę o 11 milionów euro mniej niż w sezonie 2017/2018. Zwiększone inwestycje oraz ekspansja w zakresie zatrudnienia, obiekty firmy oraz badania i rozwój – wszystkie one miały wpływ na krótkoterminowe wyniki firmy. Rijk Zwaan inwestuje w zwiększenie skali swoich mocy produkcyjnych w Tanzanii, Meksyku oraz Chile, jak również modernizację swoich obiektów badawczych w Chinach, Hiszpanii, USA i Australii. Projekty inwestycyjne na terenie Holandii obejmowały zakup gruntów w De Lier pod budowę nowego obiektu hodowli odmian pomidora, papryki oraz oberżyny.

Innowacja wciąż kluczowa

Rijk Zwaan inwestuje blisko 30% swoich dochodów w prace badawczo-rozwojowe, co w ubiegłym roku finansowym dało kwotę 126 milionów euro. Firma zawsze kładła duży nacisk na innowację. „Tworzenie oraz wprowadzanie nowych odmian na rynek zajmuje od sześciu do szesnastu lat. Nowoczesne technologie takie jak cyfrowe fenotypowanie, uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja pomagają nam przyśpieszyć ten proces oraz pozwalają zrozumieć cechy roślin w jeszcze lepszym stopniu” mówi Ben Tax, jeden z dyrektorów zarządzających w firmie Rijk Zwaan. „Nieustannie pracujemy nad innowacjami aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom konsumentów”.

Różnorodność i jedność

„Nasi pracownicy pochodzą z różnych środowisk, zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym, ale wszyscy oni jednoczą swoje wysiłki w osiągnięciu wspólnego celu: stworzenia nowych odmian warzyw. Pielęgnujemy tę różnorodność. Naszym priorytetem jest pewność, iż pracownicy Rijk Zwaan czerpią radość i satysfakcję z wykonywanej pracy” podkreśla Ben Tax. Rijk Zwaan osiąga zadowolenie swojego personelu między innymi, poprzez zapewnienie pracownikom umowy na pracę na czas nieokreślony od pierwszego dnia ich zatrudnienia oraz poprzez duży nacisk kładziony na rozwój osobisty. „Zamiast odliczania lat pozostałych do przejścia na emeryturę, pracownicy powinni przychodzić do pracy z przyjemnością i uśmiechem na twarzy” dodaje Tax.

Firmy rodzinne stanowią trzon gospodarki

Rijk Zwaan to jedna z wielu firm rodzinnych w Holandii. „Wszystkie one stanowią trzon rodzimej gospodarki” zauważa Ben Tax. „Tworzą niemal połowę wszystkich miejsc pracy w Holandii. Mają zazwyczaj długoterminowe podejście względem zatrudniania ludzi i charakteryzuje je stabilizacja.” Rijk Zwaan ma swoją siedzibę główną w Holandii nie tylko ze względu na swoje pochodzenie i dziedzictwo, ale jest to także bardzo świadoma decyzja: „Polityka holenderskiego rządu jest spójna i przejrzysta, co służy zarówno gospodarce jak i obywatelom. Wierzę głęboko, że nasz sektor publiczny, sektor prywatny oraz konsumenci będą w przyszłości w stanie znaleźć  wspólną płaszczyznę, jak dzieje się to obecnie.”